Trang chủ Công bố thông tin 09-7-2019: Quyết định thành lập các PGD tại Bình Phước, Hà Giang…

09-7-2019: Quyết định thành lập các PGD tại Bình Phước, Hà Giang…

09/07/2019

Quyết định thành lập các Phòng Giao dịch tại Bình Phước, Hà Giang, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Trị, Tiền Giang, Vĩnh Long, cụ thể như sau:

 1. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Bù Đăng thuộc Chi nhánh Bình Phước.
 2. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Mèo Vạc thuộc Chi nhánh Hà Giang.
 3. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Vị Xuyên thuộc Chi nhánh Hà Giang.
 4. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Ngọc Hồi thuộc Chi nhánh Kon Tum.
 5. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Sa Thầy thuộc Chi nhánh Kon Tum.
 6. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Thăng Bình thuộc Chi nhánh Quảng Nam.
 7. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Cam Lộ thuộc Chi nhánh Quảng Trị.
 8. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Gio Linh thuộc Chi nhánh Quảng Trị.
 9. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Hải Lăng thuộc Chi nhánh Quảng Trị.
 10. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Triệu Phong thuộc Chi nhánh Quảng Trị.
 11. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Vĩnh Linh thuộc Chi nhánh Quảng Trị.
 12. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Cái Bè thuộc Chi nhánh Tiền Giang.
 13. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Chợ Gạo thuộc Chi nhánh Tiền Giang.
 14. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Gò Công Đông thuộc Chi nhánh Tiền Giang.
 15. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Gò Công Tây thuộc Chi nhánh Tiền Giang.
 16. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Mang Thít thuộc Chi nhánh Vĩnh Long.
 17. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Trà Ôn thuộc Chi nhánh Vĩnh Long.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *