Trang chủ Công bố thông tin 09-8-2019: Quyết định thành lập 17 PGD tại Sóc Trăng, Đồng Tháp, Long An…

09-8-2019: Quyết định thành lập 17 PGD tại Sóc Trăng, Đồng Tháp, Long An…

09/08/2019

Quyết định thành lập 17 Phòng Giao dịch của LienVietPostBank, xin xem chi tiết tại đây:

 1. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Sóc Trăng – PGD Kế Sách.
 2. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Đồng Tháp – PGD Sa Đéc.
 3. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Đồng Tháp – PGD Lai Vung.
 4. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Đồng Tháp – PGD Tân Hồng.
 5. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Đồng Tháp – PGD Châu Thành.
 6. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Đồng Tháp – PGD Tam Nông.
 7. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Đồng Tháp – PGD Thanh Bình.
 8. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN An Giang – PGD Tri Tôn.
 9. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Long An – PGD Bến Lức.
 10. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Long An – PGD Thủ Thừa.
 11. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Trà Vinh – PGD Châu Thành.
 12. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Trà Vinh – PGD Tiểu Cần.
 13. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Trà Vinh – PGD Duyên Hải.
 14. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Đắk Lắk – PGD K’rông Nô.
 15. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Đắk Nông – PGD Tuy Đức.
 16. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Hòa Bình – PGD Lương Sơn.
 17. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Hòa Bình – PGD Cao Phong.

 

 

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *