Trang chủ Công bố thông tin 20-8-2019: Quyết định thành lập 11 Phòng Giao dịch

20-8-2019: Quyết định thành lập 11 Phòng Giao dịch

29/08/2019

Quyết định thành lập 11 Phòng Giao dịch của LienVietPostBank, xin xem chi tiết tại đây:

 1. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Quảng Bình – PGD Tuyên Hóa.
 2. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Quảng Ninh – PGD Đông Triều.
 3. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bến Tre – PGD Châu Thanh.
 4. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bến Tre – PGD Ba Tri.
 5. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bến Tre – PGD Mỏ Cày.
 6. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Quảng Ninh – PGD Giồng Trôm.
 7. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Kon Tum – PGD Đắk Hà.
 8. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Kon Tum – PGD Kon Plông.
 9. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Kon Tum – PGD Đắk Tô.
 10. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Nghệ An – PGD Diễn Châu.
 11. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Nghệ An – PGD Kỳ Sơn.

 

 

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *