Buổi Lễ có sự có mặt của các đồng chí khách mời: Đ/c Lê Võ Hoàng Văn – Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang; Đ/c Chu Minh Tiến – Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội. Về phía Ban Lãnh đạo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có Đ/c Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; Đ/c Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc; Đ/c Hoàng Văn Phúc – Phó Tổng Giám đốc; Đ/c Lê Thị Ly Anh – Trưởng phòng Đảng Đoàn thể cùng toàn thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và đại diện Bí thư các Chi đoàn khu vực Hà Nội.

Tại Buổi Lễ, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang và Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã ký Biên bản giao nhận tổ chức Đoàn và Đoàn viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trước sự chứng kiến của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Đại diện Ban Lãnh đạo và Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành tổ chức Lễ bàn giao và tiếp nhận tổ chức Đoàn cơ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội & ra mắt Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022. Đặc biệt Hội nghị được nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của các vị đại biểu làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình hoạt động để đưa phong trào Đoàn Thanh niên của LienVietPostBank ngày càng đi lên.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên LienVietPostBan nhiệm kỳ 2019-2022

Thay mặt cho Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên LienVietPostBank nhiệm kỳ 2019-2022 Đ/c Hàn Duy Long hứa sẽ đoàn kết, nhất trí, sáng tạo để tiếp tục xây dựng Đoàn Thanh niên là môt trong những cơ sở đoàn vững mạnh của Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Ngân hàng, thể hiện được vai trò xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.