Trang chủ Tin tức 11-3-2024: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Hải Dương

11-3-2024: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Hải Dương

11/03/2024

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LBPank) – Chi nhánh Hải Dương thông báo thu giữ tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

1. Tài sản thu giữ:

– Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 80b; tờ bản đồ số: 24; địa chỉ: Thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 186388 do UBND huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cấp ngày 16/05/2018, Số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH 00230

– Tên chủ sở hữu: Ông Phùng Danh Cần.

2. Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản:

9h30 ngày 26/03/2024 tại Thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

3. Lý do thu giữ:

Do khách hàng vay vốn (Ông Phùng Danh Cần) không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LPBank theo Hợp đồng tín dụng số HDTD65A2022059 ngày 13/05/2022 và giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế ký ngày 29/09/2022 nên LPBank thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *