Trang chủ Tin tức 13-6-2024: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại Cần Thơ

13-6-2024: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại Cần Thơ

13/06/2024

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) – Chi nhánh Cần Thơ thông báo thu giữ tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

  1. 1. Tài sản:

Tài sản là bất động sản theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BT 132923, số vào sổ cấp GCN: CH 03029 do UBND Quận Ô Môn, TP Cần Thơ cấp ngày 08/07/2014; Chỉnh lý biến động ngày 19/12/2022 cho bà Huỳnh Thị Sương. Tài sản thuộc sở hữu của bà Huỳnh Thị Sương tại khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

  1. 2. Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản:

Đúng 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 7 năm 2024 tại thửa đất số 55, tờ bản đồ số 59, địa chỉ: Khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

  1. 3. Lý do thu giữ: Do khách hàng vay vốn (bà Huỳnh Thị Sương, theo Hợp đồng tín dụng số HDTD63B202330 ngày 08/03/2023) không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LPBank nên LPBank thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *