Trang chủ Công bố thông tin 14-11-2023: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại Hải Phòng

14-11-2023: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại Hải Phòng

14/11/2023

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) – Chi nhánh Hải Phòng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

  1. 1. Tài sản thu giữ:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 68, tờ bản đồ số: 13(293-D-II), tại địa chỉ: Thôn Cốc Tràng, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 970067, số vào sổ cấp GCN: CS0585/AL do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng cấp ngày 08/6/2021 cho ông Đào Xuân Mạnh.

  1. 2. Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản: 9h00 ngày 29/11/2023 tại thửa đất số: 68, tờ bản đồ số: 13(293-D-II), tại địa chỉ: Thôn Cốc Tràng, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng.
  2. 3. Lý do thu giữ: Do khách hàng vay vốn (ông Đào Xuân Mạnh và bà Bùi Thị Kim Thoa theo Hợp đồng tín dụng số HĐTD66A2023004 ngày 13/01/2023) không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LPBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan