Trang chủ Tin tức 15-02-2022: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản tại Hà Nội

15-02-2022: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản tại Hà Nội

15/02/2022

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) – Chi nhánh Thăng Long – Phòng Giao dịch Hoàng Mai tại Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

  1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
  • Tài sản là: 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA HIGHLANDER; số khung: 5TDZARFH6JS035307; số máy: 1ARN684661; biển kiểm soát: 30F – 260.89 đứng tên Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Trà Hoàng Nam.
  • Giá khởi điểm: 1,624,000,000 VNĐ (Một tỷ sáu trăm hai mươi bốn triệu đồng)
  1. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:
  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do LienVietPostBank quyết định, cụ thể như sau:
STT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu
1 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Có ngành nghề đầu đủ theo yêu cầu
2 Số lượng đấu giá viên Có tối thiểu 02 Đấu giá viên
3 Thời gian hoạt động (kinh nghiệm) Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên ( tính theo ngày/tháng của năm)
4 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả Phù hợp theo yêu cầu của LienVietPostBank
5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá
6 Năng lực, kinh nghiệm Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm
7 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính và thỏa thuận
  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được LienVietPostBank lựa chọn)
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) Chi nhánh Thăng Long – PGD Hoàng Mai. Địa chỉ: 685-687-689-691 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chi nhánh Thăng Long – PGD Hoàng Mai rất mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp. Mọi vấn đề xin liên hệ: Ông Lê Ngọc Tú, điện thoại 0985.682.383.

 

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *