Trang chủ Công bố thông tin 15-11-2023: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Phú Thọ

15-11-2023: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Phú Thọ

15/11/2023

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) – Chi nhánh Phú Thọ thông báo thu giữ tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

  1. 1. Tài sản thu giữ:

– Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 552, tờ bản đồ: 27, địa chỉ: Khu 2 – xã Lương Lỗ – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 967986 do Uỷ ban Nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 21/02/2020.

– Tên chủ sở hữu: Ông Lê Sơn Tùng và bà Nguyễn Thị Khuy.

  1. 2. Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản: 9h00 ngày 04/12/2023, tại Khu 2 – xã Lương Lỗ – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ.
  2. 3. Lý do thu giữ: Do khách hàng vay vốn (ông Lê Sơn Tùng và bà Nguyễn Thị Khuy theo Hợp đồng tín dụng số HĐTD25B202031 ngày 25/02/2020) không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LPBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *