Trang chủ Công bố thông tin 24-10-2023: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại Hải Phòng

24-10-2023: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại Hải Phòng

24/10/2023

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) – Chi nhánh Hải Phòng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm:

  1. 1. Tài sản thu giữ:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 327, tờ bản đồ số: 03, tại địa chỉ: Thôn Phong Cầu II, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, thành phố (TP) Hải Phòng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 280023, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H05 – 00625/ Q1 do UBND huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng cấp ngày 13/12/2006 cho hộ Ông Phạm Bá Mắc. Ngày 03/7/2015 để thừa kế cho Bà Nguyễn Thị Thuật, năm sinh 1949, CMND số 03046231, địa chỉ thường trú tại thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng làm tài sản riêng tại thửa đất số 327, tờ bản đồ 03, diện tích 459m2 theo văn bản khai nhận di sản và nhường quyền hưởng di sản thừa kế số 25, Q01-TP-SCT-HĐGD được UBND xã Đại Đồng chứng thực ngày 23/3/2015 và theo hồ sơ số 00371/ĐKBĐ/2015.

  1. 2. Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản: Từ 9h ngày 07/11/2023 tại thửa đất số: 327, tờ bản đồ số: 03, tại địa chỉ: Thôn Phong Cầu II, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.
  2. 3. Lý do thu giữ: Do khách hàng vay vốn (Ông Phạm Thanh Tân, Bà Trần Thị Huệ theo Hợp đồng tín dụng số HDTD70A2020155 ký ngày 09/12/2020 và HDTD70A202149 ký ngày 08/4/2021) không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LPBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *