Trang chủ Tin tức 24-4-2019: LienVietPostBank tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019

24-4-2019: LienVietPostBank tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019

26/08/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24/4/2019 – Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

18

Đại hội đồng Cổ đông 2019 đánh dấu năm thứ 11 trong quá trình hoạt động LienVietPostBank.

 

19

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch LienVietPostBank, đọc Diễn văn Khai mạc sự kiện.

Theo chương trình nghị sự, sau diễn văn khai mạc của Ông Nguyễn Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT, Đại hội nghe báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019 của LienVietPostBank; các Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019, tờ trình chuyển giao dịch cổ phiếu LPB từ hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ, Quy chế… của Ngân hàng và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

20

Năm 2018 đã qua, Ngân hàng cơ bản hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra: tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 175.095 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.201 tỷ đồng, tổng huy động vốn tại thị trường I đạt 138.229 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 120.972 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.213 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, LienVietPostBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2018, đưa vốn điều lệ từ gần 7.500 tỷ đồng lên hơn 8.881 tỷ đồng. Trong Đại hội lần này, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 từ lợi nhuận sau thuế và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2019 của Ngân hàng lên gần 9.770 tỷ đồng.

Về cổ tức, 10 năm qua, LienVietPostBank đã chia cổ tức cho cổ đông gần 105% (trong đó trên 90% bằng tiền mặt) và dự kiến chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2018 là 10%.

21

Cổ đông bỏ phiếu thông qua các vấn đề trình tại Đại hội.

Năm 2019, LienVietPostBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường I đạt 165.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng, đồng thời sẽ phát triển và khai thác hiệu quả mạng lưới, phủ kín đến các quận huyện trên toàn quốc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của LienVietPostBank đã kết thúc thành công tốt đẹp, các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối. Với tầm nhìn trở thành “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng của mọi người”, năm 2019, Ngân hàng phát huy các thành tích đã đạt được trên nền tảng vững chắc đã xây dựng, với sự đồng tâm hiệp lực cùng phấn đấu của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của LienVietPostBank, LienVietPostBank sẽ đạt được các mục tiêu đặt ra trong năm 2019, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, tiếp tục VƯƠN XA và BAY CAO trong thời gian tới./.

 

 

 

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *