Trang chủ Tin tức 28-3-2024: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Phú Thọ

28-3-2024: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Phú Thọ

28/03/2024

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) – Chi nhánh Phú Thọ thông báo thu giữ tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

  1. 1. Tài sản thu giữ:

Tên tài sản: 01 Bất động sản có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 255301 do UBND huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 27/12/2012. Thửa đất số 3; tờ bản đồ số 8; tại địa chỉ Thôn Đồng Màu, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Tên chủ sở hữu: Bà Nguyễn Thị Thịnh.

  1. 2. Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản: 10h00 ngày (16/4/2024), tại Khu Đồng Màu, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
  2. 3. Lý do thu giữ: Do khách hàng vay vốn (bà Nguyễn Thị Thịnh theo Hợp đồng tín dụng số HĐTD23B2021147 ngày 26/3/2021) không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LPBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *