Trang chủ Tin tức 29-11-2022: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh

29-11-2022: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh

29/11/2022

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trước thời điểm thu giữ phải đăng tin công khai trên Website, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo thu giữ tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

 1. Tài sản thu giữ:

Tài sản 01: BĐS là thửa đất số Lô 5, tờ bản đồ BĐQH chia lô khu đất đấu giá QSDĐ xen cư, xen kẹt tại địa chỉ Khu dân cư Đầm Ngọc III, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM298685, số vào sổ cấp GCN: CH00701 do UBND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cấp ngày 19/05/2015 cho bà Nguyễn Thị Bình và ông Đào Ngọc Viễn.

 • Thời gian thu giữ: 9h00 ngày 15/12/2022.
 • Địa điểm tiến hành thu giữ tài sản tại: thửa đất số Lô 5, tờ bản đồ BĐQH chia lô khu đất đấu giá QSDĐ xen cư, xen kẹt tại địa chỉ Khu dân cư Đầm Ngọc III, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Tài sản 02: BĐS là thửa đất số Lô 6, tờ bản đồ BĐQH chia lô khu đất đấu giá QSDĐ xen cư, xen kẹt tại địa chỉ Khu dân cư Đầm Ngọc III, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM298684, số vào sổ cấp GCN: CH00702 do UBND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cấp ngày 19/05/2015 cho bà Nguyễn Thị Bình và ông Đào Ngọc Viễn.

 • Thời gian thu giữ: 9h00 ngày 15/12/2022.
 • Địa điểm tiến hành thu giữ tài sản tại: thửa đất số Lô 6, tờ bản đồ BĐQH chia lô khu đất đấu giá QSDĐ xen cư, xen kẹt tại địa chỉ Khu dân cư Đầm Ngọc III, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Tài sản 03: BĐS là thửa đất số 493+494+495+496, tờ bản đồ số 5, tại địa chỉ Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T870411, vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 7148QSDĐ/CQ do UBND huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/11/2001 cho ông Đào Ngọc Viễn.

 • Thời gian thu giữ: 9h00 ngày 15/12/2022.
 • Địa điểm tiến hành thu giữ tài sản tại: thửa đất số 493+494+495+496, tờ bản đồ số 5, tại địa chỉ Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Tài sản 04: BĐS là thửa đất số 674, tờ bản đồ số 3, tại địa chỉ Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số V196212, vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 456QSDĐ/CQ do UBND huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/05/2002 cho ông Đào Ngọc Viễn.

 • Thời gian thu giữ: 9h00 ngày 20/12/2022.
 • Địa điểm tiến hành thu giữ tài sản tại: thửa đất số 674, tờ bản đồ số 3, tại địa chỉ Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Tài sản 05: Căn hộ chung cư B2-06.06 ( tầng 6) tại Chung cư Sài Gòn Airport Plaza, số 1 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD903080, số vào sổ cấp GCN: CS03541/DA do Sở tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/07/2016 cho ông Đào Ngọc Viễn và bà Nguyễn Thị Bình.

 1. Thời gian thu giữ: 9h00 ngày 21/12/2022.
 2. Địa điểm tiến hành thu giữ tài sản tại: Căn hộ chung cư B2-06.06 ( tầng 6) tại Chung cư Sài Gòn Airport Plaza, số 1 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 3. Lý do thu giữ: Do Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng vay vốn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ vay đối với LienVietPostBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *