Trang chủ Tin tức 17-07-2023: LPBank thông báo về việc “Đóng tài khoản của Khách hàng có thời gian dài không hoạt động”

17-07-2023: LPBank thông báo về việc “Đóng tài khoản của Khách hàng có thời gian dài không hoạt động”

17/07/2023

Kính gửi Quý Khách hàng!

Căn cứ Thông báo số 10058/2023/TB-LPBank.KSP ngày 17/7/2023 v/v Xử lý tài khoản có thời gian dài không hoạt động và không còn số dư trên hệ thống, LPBank xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc đóng tài khoản không hoạt động được mở tại LPBank như sau:

1. Các trường hợp đóng tài khoản

a. Khách hàng cá nhân:

– Số dư tài khoản thấp hơn số dư tối thiểu quy định tại từng thời điểm theo Biểu phí dịch vụ của LPBank liên tục trong vòng 06 tháng

– Tài khoản không hoạt động trong 12 tháng kể từ ngày giao dịch cuối cùng.

b. Khách hàng Tổ chức: Tài khoản số dư bằng 0 và đồng thời không hoạt động trong 12 tháng kể từ ngày giao dịch cuối cùng.

2. Quy định biểu phí của LPBank

a. Tài khoản VNĐ:

Tài khoản Cá nhân Tài khoản Tổ chức
Số dư tối thiểu 50.000 VNĐ 500.000 VNĐ
Phí quản lý tài khoản 5.000 VNĐ 10.000 VNĐ

b. Tài khoản ngoại tệ:

Tài khoản Cá nhân Tài khoản Tổ chức
Số dư tối thiểu 10 USD/EUR 50 USD/EUR
Phí quản lý tài khoản 1 USD/EUR 3 USD/EUR

Lưu ý:

– Phí quản lý tài khoản được thu khi Số dư trên tài khoản thấp hơn số dư tối thiểu quy định tại từng thời điểm theo Biểu phí dịch vụ của LPBank. Các tài khoản sẽ được miễn phí nếu số dư bình quân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu quy định tại từng thời điểm theo Biểu phí dịch vụ của LPBank.

– Đối với tài khoản ngưng hoạt động (là tài khoản thanh toán/lưỡng tính có trạng thái dormant trên Core, không phát sinh giao dịch tài chính chủ động nào từ Khách hàng (bao gồm cả giao dịch ghi nợ/ghi có) từ 181 ngày trở lên), Ngân hàng sẽ thu phí theo Biểu phí dịch vụ tại từng thời điểm.

– Mức phí nói trên được thu theo tháng (chưa bao gồm VAT). Số dư tối thiểu và mức phí đối với các tài khoản ngoại tệ khác theo Biểu phí dịch vụ của LPBank từng thời kỳ.

3. Xử lý số dư đối với các tài khoản đủ điều kiện đóng

a. Đối với số dư tài khoản = 0:

– Đối với các tài khoản mở trước 07/02/2015: LPBank sẽ gửi thông báo qua e-mail/điện thoại/liên hệ trực tiếp với Khách hàng trước khi đóng tài khoản của Khách hàng tối thiểu 15 ngày.

– Đối với các tài khoản mở từ 07/02/2015 đến nay: LPBank sẽ đóng tài khoản của Khách hàng sau 15 ngày kể từ ngày LPBank niêm yết công khai thông báo này.

b. Đối với số dư tài khoản > 0:

LPBank sẽ thực hiện thu phí theo thỏa thuận với Quý Khách hàng phù hợp với quy định về biểu phí của LPBank. Khi số dư tài khoản về 0, LPBank sẽ thực hiện thông báo và đóng tài khoản của Khách hàng tương tự như đối với trường hợp số dư tài khoản = 0 đã nêu ở trên. Trường hợp tài khoản của Khách hàng thuộc diện được miễn phí sử dụng, LPBank sẽ làm việc trực tiếp với Quý Khách hàng và xử lý số dư tài khoản phù hợp với thỏa thuận trước khi thực hiện đóng tài khoản.

Lưu ý: Nếu có nhu cầu sử dụng lại tài khoản đã đóng, Khách hàng phải làm thủ tục mở lại tài khoản. Hồ sơ và quy trình mở lại tài khoản tương tự như trường hợp mở mới tài khoản của LPBank và tuân theo Quy định của LPBank từng thời kỳ.

Vì vậy, LPBank trân trọng thông báo: “Trường hợp tài khoản của Quý Khách hàng không đảm bảo điều kiện về số dư tối thiểu/thời gian hoạt động, LPBank sẽ thực hiện đóng tài khoản của Quý Khách hàng kể từ ngày đủ điều kiện đóng tài khoản theo quy định nêu trên”.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *