05/07/2024

5/7/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 1 .Thông tin tài sản rao bán – […]
14/06/2024

14/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 1. Thông tin tài sản rao bán Nguồn […]
12/06/2024

12/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) thông báo rao bán tài sản, cụ thể như sau: 1. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô […]