01/07/2024

25/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI PHƯỜNG TÂN TIẾN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

1. Thông tin tài sản rao bán Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán qua Thi hành án. Tên tài sản bảo đảm: QSDĐ&TSGLVĐ thuộc thửa […]
13/06/2024

13/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) thông báo rao bán tài sản, cụ thể như sau: 1. Thông tin tài sản rao bán: Nguồn gốc […]
13/06/2024

13/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) thông báo rao bán tài sản, cụ thể như sau: 1. Thông tin tài sản rao bán: Nguồn gốc […]