Trang chủ Công bố thông tin 01-10-2019: Quyết định thành lập các PGD tại Hà Nội, Quảng Bình và Quảng Nam

01-10-2019: Quyết định thành lập các PGD tại Hà Nội, Quảng Bình và Quảng Nam

01/10/2019

Quyết định thành lập các Phòng Giao dịch tại Hà Nội, tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam:
1. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long – PGD Đan Phượng.
2. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long – PGD Phúc Thọ.
3. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Quảng Bình – PGD Quảng Ninh.
4. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Quảng Nam – PGD Phước Sơn.
5. Quyết định thành lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Quảng Nam – PGD Duy Xuyên.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *