Trang chủ Công bố thông tin 01-6-2023: Nghị quyết thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu

01-6-2023: Nghị quyết thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu

01/06/2023

 Nghị quyết thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *