Trang chủ Ban lãnh đạo

ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Đức Thụy

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Văn Thùy Ông Hồ Nam Tiến Ông Bùi Thái Hà
Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT

kiêm Tổng Giám đốc

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Huỳnh Ngọc Huy Ông Lê Hồng Phong Ông Lê Minh Tâm
Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Ông Hồ Nam Tiến

Tổng Giám đốc

Ông Vũ Quốc Khánh Bà Nguyễn Thị Gấm Bà Nguyễn Thị Vui
Phó Tổng Giám đốc thường trực Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Ánh Vân Bà Lê Thị Thanh Nga Ông Hoàng Văn Phúc
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Anh Tùng Ông Đoàn Nguyên Ngọc Ông Nguyễn Thanh Tùng
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
 
Bà Vũ Nam Hương
Phó Tổng Giám đốc

Bà Dương Hoài Liên

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Trần Thanh Tùng

Phó Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Phú Minh

Thành viên Ban Kiểm soát