Trang chủ Ban lãnh đạo

ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Đức Thụy

Chủ tịch Hội đồng Quản trị


Ông Lê Minh Tâm Ông Hồ Nam Tiến Ông Nguyễn Văn Thùy
Phó Chủ tịch thường trực HĐQT –

Thành viên độc lập HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

kiêm Tổng Giám đốc

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Bùi Thái Hà Ông Huỳnh Ngọc Huy Ông Lê Hồng Phong
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Hồ Nam Tiến

Tổng Giám đốc

Ông Vũ Quốc Khánh Bà Nguyễn Thị Gấm Bà Nguyễn Ánh Vân
Phó Tổng Giám đốc thường trực Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Văn Phúc Ông Lê Anh Tùng Ông Đoàn Nguyên Ngọc
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
 
Bà Vũ Nam Hương Bà Nguyễn Thị Vui
Phó Tổng Giám đốc Thành viên Ban Điều hành

Bà Dương Hoài Liên

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Trần Thanh Tùng

Phó Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Thành viên Ban Kiểm soát