Trang chủ Điều khoản sử dụng

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã truy cập vào trang web của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – LPBank. Trang web với tên miền https://lpbank.com.vn/ là tài sản của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam. Việc truy cập trang web này đồng nghĩa với việc Quý khách đã hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện đúng với các nội dung sau đây:

1. Sử dụng thông tin và dữ liệu

Những nội dung của trang web này là toàn bộ hay là một phần như thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm, văn bản và những nội dung khác đều là tài sản của LPBank và/hoặc các nội dung thông tin do LPBank kiểm soát. Thương hiệu LPBank bao gồm logo, tên gọi, màu sắc, biểu tượng đồng tiền và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này của LPBank đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật. Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp các nội dung được hiển thị trên trang web, LPBank có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, xóa bất kỳ nội dung nào của trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Các nội dung về sản phẩm, dịch vụ hiển thị trên trang web của LPBank mang tính chất giới thiệu và không mặc nhiên có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm, địa điểm nào mà Quý khách truy cập. LPBank có quyền hoãn, dừng ngừng cung cấp dịch vụ qua trang web. Không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này mà nếu không được LPBank chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

– Cho chính mục đích giao dịch với LPBank;

– Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên dường dẫn đến tài liệu gốc, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của LPBank đối với các tài sản trí tuệ trên trang web này.

 2. Truy cập và sử dụng

LPBank nghiêm cấm sử dụng trái phép trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào trang web, dùng sai mật khẩu hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên trang web. Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép trang web, LPBank có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận này và/hoặc quyền truy cập vào trang web của Quý khách tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước và yêu cầu Quý khách bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. Thư điện tử

LPBank không bảo đảm rằng các thư điện tử được gửi đến LPBank qua đường Internet sẽ được bảo đảm tính bảo mật. LPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với người sử dụng nếu sử dụng thư điện tử không được bảo mật (nếu có). LPBank không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này không đúng quy định, không đúng hướng dẫn và/hoặc không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

4. Các trang web liên kết

4.1. Liên kết đến trang web này

LPBank không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ và nội dung nào được đăng tải, cung cấp tại các trang web khác liên kết đến trang web này và vấn đề an toàn và bảo mật của các trang web đó. Khi truy cập, sử dụng những trang web liên kết khác, Quý khách phải tuân theo các quy định sử dụng, an toàn và bảo mật của các trang web đó và tự chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại cho việc truy cập, sử dụng được.

4.2. Liên kết của bên thứ ba

Trang web này có thể cung cấp quyền truy cập vào các trang web khác trên Internet. LPBank không kiểm soát các trang web này và quý khách tự chịu trách nhiệm về rủi ro khi truy cập. LPBank cung cấp những liên kết này cho quý khách với mục tiêu tạo sự thuận tiện, và bất cứ liên kết web nào đều không bao hàm sự liên quan, dính líu của trang web LPBank hay bất kỳ thông tin nào được đăng tải trong đó.

Khi rời khỏi trang web của LPBank, quý khách nên biết rằng các điều khoản và chính sách của LPBank sẽ không còn chi phối nữa, do đó, người truy cập đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào khác đều được khuyến khích tuân thủ các điều khoản sử dụng và chính sách riêng tư của trang web cụ thể đó.

5. Giới hạn trách nhiệm

Với những trách nhiệm theo bất kỳ điều kiện hay bảo đảm nào mà không thể được loại trừ theo quy định của pháp luật, sẽ được giới hạn bởi việc LPBank quyết định việc lựa chọn để thay thế, sửa chữa, tái cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hay thanh toán cho các chi phí tái cung cấp dịch vụ hoặc sửa chữa sản phẩm đó.

6. Không bảo đảm

LPBank trong giới hạn được pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, mất mát, thiệt hại nào trực tiếp hay gián tiếp phát sinh có liên quan đến trang web này và/hoặc các trang web liên kết khác hay từ việc bên nào sử dụng hoặc không sử dụng được trang web do lỗi, sai sót, gián đoạn, chậm trễ trong hoạt động hay truyền dữ liệu, do virut, lỗi hệ thống hay đường truyền. LPBank xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang web này với sự thận trọng tối đa. Tuy nhiên, LPBank không bảo đảm tính chính xác tuyệt đối, phù hợp và đầy đủ của những nội dung đăng tải trên trang web, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, LPBank không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và tài liệu, các bảo đảm khôngvi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm trang web không bị nhiễm virut.

Đối với vấn đề về quá trình truyền tính hiệu và việc tải thông tin, LPBank không bảo đảm rằng: Các đường truyền dữ liệu không bị chậm, gián đoạn, lỗi, mất tín hiệu của đường truyền gây ra bởi các thiết bị truyền phát không thuộc sự kiểm soát của LPBank, không chứa đựng virut, nhiễm các chương trình gây hại hoặc không có tổn thất đối với hệ thống máy tính của Quý khách. Để việc tải thông tin được bảo đảm an toàn, Quý khách có trách nhiệm sử dụng các thiết bị, chương trình bảo vệ phù hợp và thực hiện việc quét virut và/hoặc các chương trình gây hại.