Trang chủ Công bố thông tin 19-12-2023: Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương xin chấp thuận của NHNN để thay đổi địa điểm trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi Nhánh Thái Nguyên

19-12-2023: Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương xin chấp thuận của NHNN để thay đổi địa điểm trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi Nhánh Thái Nguyên

19/12/2023

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương xin chấp thuận của NHNN để thay đổi địa điểm trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi Nhánh Thái Nguyên, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *