Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Bảo lãnh Bảo lãnh thanh toán thuế xuất, nhập khẩu

Bảo lãnh thanh toán thuế xuất, nhập khẩu

Bảo lãnh thanh toán thuế là cam kết của Ngân hàng Liên Việt đối với cơ quan quản lý thuế về việc nộp thay cho Khách hàng các khoản thuế xuất/nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nếu hết thời gian bảo lãnh mà Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện
 • Danh mục
 • Nơi cung cấp

Là tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, có hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa với tư cách là:
– Chủ hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc;
– Tổ chức nhận ủy thác nhập khẩu hàng hóa hoặc;
– Cá nhân có hàng hóa nhập khẩu khi nhập cảnh, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

 • Bảo lãnh cho nghĩa vụ nộp thuế xuất/nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.
 • Đồng tiền bảo lãnh: VND.
 • Số tiền bảo lãnh: Tối đa 100% số thuế phải nộp hoặc số thuế phải nộp ước tính.
 • Thời hạn bảo lãnh: Không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan. Ngân hàng Liên Việt có áp dụng các thời hạn bảo lãnh khác phù hợp với quy định Pháp luật.
 • Phí bảo lãnh: Theo Biểu phí của Ngân hàng Liên Việt.
 • Giảm thời gian lưu hàng hoá tại cơ quan Hải quan.
 • Khách hàng chủ động được nguồn vốn chi trả và thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.
 • Được Ngân hàng Liên Việt xem xét cho vay thanh toán thuế.

Theo quy định của LPBank

Theo quy định của LPBank

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan