Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Dịch vụ khác Nộp thuế điện tử_ Tổng cục Thuế

Nộp thuế điện tử_ Tổng cục Thuế

Là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập giấy nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để gửi cho LPBank và được LPBank xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời 24/7.

  • Đối tượng
  • Tiện ích
  • Biểu phí
  • Thủ tục
  • Nơi cung cấp

Khách hàng cá nhân tổ chức trong nước
và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ nước Việt Nam có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp Thuế vào NSNN hoặc cá nhân, tổ chức phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thay.

  • Khách hàng có thể nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet.
  • Giao dịch được thực hiện 24/7, kể cả ngày nghỉ/ lễ và được ghi nhận ngày nộp thuế tại ngày ngân hàng cắt tiền trên tài khoản
  • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch.
  • Đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Chi tiết theo biểu phí của LPBank

Khách hàng điền thông tin vào mẫu “Ủy quyền trích nợ tự động”

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan