L/C xuất khẩu

LPBank kiểm tra tính chân thực bề ngoài của L/C hoặc sửa đổi L/C và thông báo đến Khách hàng nhanh chóng và kịp thời nhất.

 • Lợi ích

 • Dịch vụ đi kèm

 • Phí dịch vụ

 • L/C được thông báo nhanh chóng, chính xác nhờ mạng lưới Ngân hàng đại lý rộng khắp.
 • Tư vấn miễn phí cho người xuất khẩu những điều khoản bất lợi trong L/C .
 • Phí dịch vụ cạnh tranh.
 • Đa dạng các sản phẩm tài trợ doanh nghiệp xuất khẩu với chi phí hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh.
 • Thông tin về giao dịch của khách hàng được bảo mật tuyệt đối.
 • Tư vấn miễn phí về nội dung L/C.
 • Tư vấn lập bộ chứng từ.
 • Kiểm tra bộ chứng từ nháp và bộ chứng từ gốc.
 • Tài trợ trước giao hàng:
  – Cho vay theo Hợp đồng xuất khẩu. Chi tiết xem tại đây.
  – Cho vay theo Thư tín dụng xuất khẩu. Chi tiết xem tại đây.
 • Tài trợ sau giao hàng:
  – Chiếu khấu Bộ chứng từ hàng xuất. Chi tiết xem tại đây.

Theo biểu phí Khách hàng doanh nghiệp hiện hành của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam. Xem chi tiết tại đây.

Sản phẩm liên quan