Nhờ thu nhập khẩu

LPBank cung cấp dịch vụ thông báo cho Khách hàng ngay khi nhận được bộ chứng từ Nhờ thu từ Ngân hàng nước ngoài để yêu cầu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán hối phiếu khi đến hạn và giao bộ chứng từ cho Khách hàng nhận hàng.

 • Lợi ích
 • Phân loại
 • Dịch vụ đi kèm
 • Phí dịch vụ
 • Chứng từ được xử lý nhanh chóng, chính xác, thông báo ngay trong ngày.
 • Thủ tục thanh toán đơn giản, an toàn giúp Khách hàng gia tăng uy tín với đối tác.
 • Khách hàng được tư vấn nghiệp vụ miễn phí giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí.
 • Hỗ trợ tài chính thông qua các giải pháp tài trợ nhập khẩu.
 • Phí dịch vụ cạnh tranh.
 • Thông tin về giao dịch của khách hàng được bảo mật tuyệt đối.
 • Nhờ thu trả ngay (D/P- Documents Against Payment): LPBank sẽ giao bộ chứng từ cho Khách hàng khi Khách hàng thực hiện thanh toán ngay.
 • Nhờ thu trả chậm (D/A-Documents Against Acceptance): LPBank sẽ giao bộ chứng từ cho Khách hàng khi Khách hàng ký chấp nhận thanh toán trên hối phiếu kỳ hạn.
 • Hỗ trợ tài chính thông qua các giải pháp tài trợ nhập khẩu.

Theo biểu phí Khách hàng doanh nghiệp hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Xem chi tiết tại đây.

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Mạng lưới CN/PGD »

Sản phẩm liên quan