Nhờ thu xuất khẩu

LPBank cung cấp dịch vụ chuyển bộ chứng từ xuất khẩu sang Ngân hàng nước ngoài một cách nhanh chóng, an toàn, chính xác và báo có cho Khách hàng ngay khi tiền được chuyển về.

 • Lợi ích
 • Phân loại
 • Dịch vụ đi kèm
 • Phí dịch vụ
 • Tư vấn lập bộ chứng từ xuất khẩu.
 • Tư vấn kiểm tra bộ chứng từ, các sai sót và gợi ý sửa đổi cần thiết (nếu có) nhằm đảm bảo an toàn thanh toán.
 • Giao dịch được xử lý nhanh chóng, bộ chứng từ được gửi đi trong ngày đảm bảo an toàn, chính xác tuyệt đối.
 • Miễn phí theo dõi hành trình bộ chứng từ.
 • Ghi có ngay khi nhận được điện báo có với mức phí cạnh tranh.
 • Đa dạng các sản phẩm tài trợ doanh nghiệp xuất khẩu với chi phí hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh.
 • Thông tin về giao dịch của khách hàng được bảo mật tuyệt đối.
 • Nhờ thu trả ngay (D/P- Documents Against Payment): LPBank sẽ giao bộ chứng từ cho Khách hàng khi Khách hàng thực hiện thanh toán ngay.
 • Nhờ thu trả chậm (D/A-Documents Against Acceptance): LPBank sẽ giao bộ chứng từ cho Khách hàng khi Khách hàng ký chấp nhận thanh toán trên hối phiếu kỳ hạn.

Theo biểu phí Khách hàng doanh nghiệp hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Xem chi tiết tại đây.

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Mạng lưới CN/PGD »

Sản phẩm liên quan