Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tài khoản tiền gửi thanh toán Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại LPBank để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Danh mục
 • Nơi cung cấp
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư không thành lập doanh nghiệp dự án
 • Loại tiền tệ: VNĐ và ngoại tệ (trên Giấy chứng nhận đầu tư).
 • Lãi suất: Theo quy định của LPBank
 • Khách hàng chỉ được phép mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép.
 • Cung cấp dịch vụ trọn gói, bao gồm mở và quản lý tài khoản đầu tư trực tiếp, thực hiện giao dịch thu/chi, đặc biệt chuyển lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trực tiếp về Việt Nam
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Đề nghị kiêm hợp đồng mở Tài khoản & Sử dụng dịch vụ Tài khoản
 • Cam kết về việc mở tài khoản đầu tư trực tiếp
 • Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay


Tôi là *:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Sản phẩm liên quan