Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tài trợ thương mại Chiết khấu Bộ chứng từ hàng xuất

Chiết khấu Bộ chứng từ hàng xuất

Là hình thức cấp tín dụng cho Khách hàng pháp nhân xuất khẩu theo phương thức L/C hoặc nhờ thu kèm chứng từ bằng cách chiết khấu bộ chứng từ của lô hàng xuất khẩu

 • Đối tượng

 • Đặc điểm

 • Tiện ích

 • Điều kiện

 • Hồ sơ

 • Nơi cung cấp

 • Khách hàng pháp nhân xuất khẩu theo phương thức L/C hoặc nhờ thu kèm chứng từ;
 • Khách hàng có uy tín, có tình hình tài chính lành mạnh, có kinh nghiệm và năng lực xuất khẩu.
 • Đồng tiền chiết khấu: VND hoặc ngoại tệ khác.
 • Hình thức chiết khấu: Chiết khấu có truy đòi.
 • Thời hạn chiết khấu linh hoạt phù hợp với từng phương thức thanh toán của Bộ chứng từ.
 • Tỷ lệ chiết khấu: Lên đến 100% giá trị của BCT.
 • Lãi suất, phí chiết khấu: Theo quy định của LPBank trong từng thời kỳ.
 • Giúp Khách hàng thu hồi vốn sớm, ngay khi xuất trình Bộ chứng từ. Khách hàng có thể chủ động lập kế hoạch trong việc sử dụng nguồn tiền được tạm ứng.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh bằng cách cấp tín dụng cho người nhập khẩu dưới hình thức thanh toán trả chậm;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay


Tôi là *:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Sản phẩm liên quan