Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tài trợ thương mại Cho vay ngắn hạn có tài sản đảm bảo

Cho vay ngắn hạn có tài sản đảm bảo

Giải pháp tài chính ngắn hạn dành cho các doanh nghiệp có TSBĐ là hàng hóa nhập khẩu hình thành trong tương lai và hàng hóa thế chấp tại Kho của Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics

 • Đối tượng

 • Đặc điểm

 • Tiện ích

 • Điều kiện

 • Hồ sơ

 • Nơi cung cấp

Khách hàng Pháp nhân và Chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu cấp tín dụng ngắn hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh và có TSBĐ là hàng hóa nhập khẩu hình thành trong tương lai và hàng hóa thế chấp tại Kho của Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics.

 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần/hạn mức
 • Đồng tiền giải ngân và thu nợ: Đồng Việt Nam (VND)
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 1 năm.
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt.
 • Lãi suất cho vay cạnh tranh.

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay


Tôi là *:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Sản phẩm liên quan