Thẻ ghi nợ MasterCard

 • Đối tượng
 • Điều kiện
 • Phạm vi
 • Tính năng
 • Biểu phí và hạn mức
 • Thủ tục
 • Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng sản phẩm Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard do LPBank và đáp ứng các điều kiện phát hành, sử dụng thẻ do LPBank và pháp luật quy định.
 • Chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ đáp ứng các điều kiện về mở và sử dụng tài khoản theo quy định của LPBank; 
 • Có Tài khoản tiền gửi thanh toán VND mở tại LPBank;
 • Chấp hành các điều kiện, điều khoản phát hành, sử dụng và thanh toán Thẻ ghi nợ quốc tế của LPBank.
 • Các điều kiện, điều khoản phát hành, sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế của LPBank, vui lòng xem tại đây.
 • Tại các điểm chấp nhận thẻ MasterCard  trên toàn thế giới;
 • Chủ thẻ được sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard để thực hiện giao dịch tại các máy ATM, ĐVCNT (POS), ĐƯTM củaNgân hàng và các ngân hàng thành viên MasterCard;
 • Các giao dịch của Chủ thẻ được thực hiện trong phạm vi số dư Tài khoản thanh toán của Chủ thẻ tại Ngân hàng và hạn mức thấu chi được Ngân hàng cấp (nếu có).
 • Tại máy ATM của LPBank:
  • Rút tiền mặt; Đổi mật khẩu; Vấn tin số dư Tài khoản; Sao kê 5 giao dịch gần nhất;
  • Chuyển khoản nội bộ LPBank;
  • Nạp tiền trực tiếp trên ATM của LPBank (Topup);
  • Thanh toán hóa đơn tại máy ATM của LPBank
 • Tại máy ATM của các Ngân hàng thành viên MasterCard:
  • Rút tiền mặt;
  • Đổi mật khẩu (*);
  • Vấn tin số dư Tài khoản (*).

(*) Giao dịch Đổi mật khẩu và Vấn tin số dư tài khoản chỉ thực hiện được trên các máy ATM có hỗ trợ dịch vụ này.

 • Tại máy POS đặt tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) của LPBank và các ngân hàng thành viên MasterCard:
  • Ứng tiền mặt (Đối với các ĐVCNT có chức năng ứng tiền mặt)
  • Thanh toán hàng hóa dịch vụ.
 • Tại các Webiste chấp nhận thanh toán của các ĐVCNT của LPBank và các ngân hàng thành viên MasterCard: Thanh toán hàng hóa, dịch vụ.
  • Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số dư Có của Tài khoản thanh toán theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
  • Loại tiền sử dụng là VND và ngoại tệ (trường hợp giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam);
  • Được giảm giá hấp dẫn với gần 100 điểm ưu đãi bao gồm chuỗi nhà hàng, khách sạn, cửa hàng thời trang, giáo dục, y tế, sắc đẹp, v.v…

Xem biểu phí và hạn mức Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard tại đây

 • Điền thông tin cá nhân theo biểu mẫu của Ngân hàng;
 • Bản sao CMND/ Hộ chiếu hợp lệ.

Sản phẩm liên quan