Tiền gửi ký quỹ

Tiền ký quỹ là tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn của Khách hàng tại LPBank được phong tỏa nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Khách hàng đó đối với LPBank hoặc các bên liên quan

 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Đối tượng
 • Biểu lãi suất
 • Thủ tục đăng ký
 • Nơi cung cấp
 •  Loại tiền ký quỹ: VND, USD và các loại ngoại tệ khác theo quy định từng thời kỳ
 • Thời hạn ký quỹ: Không kỳ hạn, có kỳ hạn
 • Phương thức trả lãi: Cuối tháng, cuối kỳ hoặc khi tất toán tài khoản
 • Tái tục: Được tái tục
 • Tài khoản tiền gửi ký quỹ được phong tỏa suốt thời gian ký quỹ
 • Các loại hình ký quỹ:
  • Ký quỹ bảo lãnh thanh toán
  • Ký quỹ mở L/C
  • Ký quỹ bảo lãnh dự thầu
  • Ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng
  • Kỹ quỹ bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước
  • Kỹ quỹ bảo lãnh bảo hành
  • Ký quỹ để bảo đảm các khoản thanh toán khác
  • Kỹ quỹ để đảm bảo các nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên
  • Kỹ quỹ để được thành lập doanh nghiệp/bổ sung/duy trì hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực yêu cầu phải có ký quỹ theo quy định của Pháp luật
 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính của khách hàng đối với các bên liên quan đồng thời vẫn có khả năng sinh lời khi hưởng lãi suất trên số dư tài khoản
 • Khách hàng cá nhân
 • Khách hàng Doanh nghiệp
 • Lãi suất: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong từng thời kỳ
 • Hồ sơ mở Tài khoản (Đối với Khách hàng giao dịch lần đầu tiên).
 • Hợp đồng tiền gửi ký quỹ

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Sản phẩm liên quan