Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo toàn thu nhập gia đình toàn diện

Bảo hiểm Bảo toàn thu nhập gia đình toàn diện

Bảo hiểm Bảo toàn thu nhập toàn diện giúp KH duy trì nguồn thu nhập của gia đình với QUYỀN LỢI HỖ TRỢ THU NHẬP ĐỊNH KỲ được chi trả trong nhiều năm.
Sản phẩm bảo hiểm tham gia kèm sản phẩm An Thịnh Toàn Diện; An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện; An Thịnh Đầu tư

  • Đặc tính sản phẩm

  • Đối tượng Khách hàng

  • Ví dụ minh họa

– Quyền lợi bảo hiểm Tử vong và Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn: 100% Số tiền bảo hiểm, tối đa 200 triệu
– Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo: 100% Số tiền bảo hiểm, tối đa 200 triệu. (KH được bảo vệ trước rủi ro mắc 1 trong 51 bệnh hiểm nghèo)
– Quyền lợi Từ bỏ thu phí
– Quyền lợi khi Người được bảo hiểm sản phẩm chính Tử vong/Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn: Giá trị nào lớn hơn giữa 200% tổng quyền lợi Hỗ trợ thu nhập định kỳ còn lại hoặc 500% Số tiền bảo hiểm.
– Quyền lợi khi Hợp đồng chấm dứt hiệu lực hoặc các nguyên nhân khác:
– Thời hạn hợp đồng 5 ~ 25 năm
– STBH tối thiểu 5 triệu đồng và tối đa là 200 triệu đồng.

Tuổi tham gia 18 – 65 tuổi
Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng 70 tuổi

Phí Bảo hiểm: 33.000 đồng/ngày (tương ứng 12 triệu đồng/năm)
Quyền lợi của vợ anh A: Quyền lợi hỗ trợ thu nhập định kỳ: chi trả tối đa 42 triệu đồng/năm và quyền lợi đảm bảo thu nhập chi trả 1 lần tối đa số tiền nào lớn hơn 200% Quyền lợi hỗ trợ thu nhập định kỳ còn lại hoặc 500% STBH
Anh A 35 tuổi hiện có con trai 3 tuổi, tham gia hợp đồng từ năm 35 tuổi, tổng phí bảo hiểm 180 triệu đồng, giá trị nhận được khi kết thúc hợp đồng của KH năm 60 tuổi là 273triệu đồng.
(*) Ví dụ: Tại năm hợp đồng thứ 4, anh A không may gặp rủi ro do tai nạn dẫn đến tử vong, vợ anh A sẽ được Bảo hiểm chi trả 1 lần tối đa 31,5 triệu đồng. Trường hợp vợ anh A mất, hàng năm, anh A sẽ được chi trả 42 triệu đồng/năm. Trường hợp không may cả hai vợ chồng anh chị qua đời, thì người được thụ hưởng của hợp đồng là con trai của hai anh chị sẽ được chi trả 1 lần số tiền là 1,7 tỷ đồng (42 triệu đồng x 200% x 21 năm còn lại của hợp đồng)

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay


Tôi là *:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Sản phẩm liên quan