Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện sẽ giúp khách hàng vượt qua mọi khó khăn, an tâm hơn trước rủi ro Bệnh hiểm nghèo với các quyền lợi ưu việt:

 • Bảo vệ lên đến 88 Bệnh hiểm nghèo
 • Bảo vệ Bệnh hiểm nghèo ở nhiều giai đoạn khác nhau
 • Tổng quyền lợi tối đa có thể lên đến 200% STBH
 • Cung cấp quyền lợi bảo vệ trong dài hạn
 • Đặc tính
 • Đối tượng KH
 • Ví dụ minh họa
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong 35 Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ được quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Quyền lợi bảo hiểm này sẽ được chi trả cho hai Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ thuộc các nhóm bệnh khác nhau.
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong 53 Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng theo quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.Ngay sau khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng đã được chi trả, sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ chấm dứt hiệu lực.
 • Tổng quyền lợi tối đa lên tới 200% STBH trong trường hợp 3 bệnh hiểm nghèo thuộc các nhóm bệnh khác nhau.
 • STBH tối đa: SPCB + BH TK (≤ 2 tỷ).
 • Thời gian chờ 90 ngày kể từ khi HĐBH có hiệu lực.
 • BMBH & NĐBH chính
 • Tuổi tham gia: 1 – 60
 • Tuổi kết thúc: 70
 • Phí Bảo hiểm: 33.000 đồng/ngày (tương ứng 12 triệu đồng/năm)
 • Quyền lợi bảo vệ Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện: Tối đa 200 triệu đồng (1 thể nặng, 2 thể nhẹ)
 • Trường hợp KH nam, tham gia hợp đồng từ năm 25 tuổi, tổng phí bảo hiểm 180 triệu đồng, giá trị nhận được khi kết thúc hợp đồng của KH năm 50 tuổi là 332 triệu đồng.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan