Bảo hiểm hỗ trợ đóng phí

Chỉ tham gia kèm An tâm Hưng thịnh Toàn diện

 • Đặc tính sản phẩm
 • Ví dụ minh họa
 • THHĐ = THĐP = THĐP SPC
 • STBH: 2 lần phí cơ bản (≤ 80 triệu)
 • Quyền lợi sẽ bắt đầu được chi trả liên tục từ ngày Kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp theo ngay sau khi rủi ro xảy ra cho đến hết thời hạn hợp đồng của Bảo hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí.
 • Các quyền và quyền lợi khác của hợp đồng bảo hiểm vẫn được duy trì.
 • BMBH và là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của NĐBH SP chính
 • BMBH và là Người hôn phối hợp pháp của NĐBH SP chính hoặc là Người hôn phối hợp pháp của BMBH nếu BHBH là NĐBH SP chính
 • Tuổi tham gia: 18 – 60 – Tuổi kết thúc: 65
 • Phí Bảo hiểm: 33.000 đồng/ngày (tương ứng 12 triệu đồng/năm)
 • Quyền lợi của vợ anh A: Hàng tháng công ty sẽ tự động đóng vào giá trị tài khoản hợp đồng 1 khoản phí bằng với 1/12 STBH của SPBH trong thời gian hợp đồng có hiệu lực và cho đến hết thời hạn hợp đồng.
 • Trường hợp KH nam, tham gia hợp đồng từ năm 25 tuổi, tổng phí bảo hiểm 180 triệu đồng, giá trị nhận được khi kết thúc hợp đồng của KH năm 50 tuổi là 332 triệu đồng.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan