Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Dịch vụ khác Dịch vụ Ủy thác thanh toán lương

Dịch vụ Ủy thác thanh toán lương

 • Là dịch vụ mà LPBank thực hiện chi trả tiền lương, thưởng và các khoản phúc lợi/thu nhập bất thường vào tài khoản của người được trả lương theo đề nghị của tổ chức chi lương
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Biểu phí
 • Thủ tục đăng ký
 • Nơi cung cấp
 • Tổ chức, doanh nghiệp, Hộ Kinh doanh cá thể có nhu cầu thanh toán lương, thưởng và các khoản phúc lợi/thu nhập bất thường khác cho CBNV qua tài khoản của CBNV mở tại LPBank.
 • Loại tiền áp dụng: VND, USD hoặc ngoại tệ khác phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam
 • Lãi suất: Đơn vị trả lương và CBNV được hưởng lãi suất không kỳ hạn đối với số tiền duy trì trên tài khoản thanh toán
 • Phí ủy thác thanh toán lương: Theo quy định của LPBank theo từng thời kỳ
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện
  – Tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý và hạn chế sai sót trong chi trả tiền lương
  – Không cần sử dụng tiền mặt
  – Thông tin lương của CBNV được bảo mật
  – Ưu đãi lớn dành cho Đơn vị chi lương và CBNV
 •  Đơn vị chi lương
  + Miễn phí chi lương,
  + Miễn, giảm phí chuyển khoản trong hệ thống, ngoài hệ thống,
  + Miễn phí dịch vụ nộp thuế điện tử, hải quan 24/7,
  + Miễn phí các loại phí dịch vụ khác: Phí thường niên, phí SMS Banking, Internet Banking v.v,
  + Ưu đãi về lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn,
  + Ưu đãi giảm phí Thanh toán quốc tế, phí bảo lãnh.
 •  Cán bộ nhân viên
  + Miễn phí mở tài khoản, phí quản lý tài khoản, phí chuyển tiền, phí SMS Banking v.v,
  + Miễn phí rút tiền tại ATM trong và ngoài hệ thống,
  + Ưu đãi về lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn.
 • Chi tiết theo biểu phí của LPBank
 • Hồ sơ mở tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp
 • Hợp đồng ủy thác thanh toán lương
 • Danh sách đăng ký mở tài khoản cá nhân và hồ sơ mở tài khoản cá nhân
 • Yêu cầu chuyển tiền kèm danh sách chi lương đối với mỗi lần đề nghị chi lương
 • Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan