Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tín dụng SẢN PHẨM THƯ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA TRẢ CHẬM CÓ THỂ THANH TOÁN TRƯỚC HẠN (UPAS/UPAU L/C NỘI ĐỊA)

SẢN PHẨM THƯ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA TRẢ CHẬM CÓ THỂ THANH TOÁN TRƯỚC HẠN (UPAS/UPAU L/C NỘI ĐỊA)

Thư tín dụng nội địa trả chậm có thể thanh toán trước hạn (UPAS/UPAU L/C nội địa) để phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh hợp pháp của Khách hàng là doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu sử dụng và đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

  • Đối tượng
  • Đặc điểm
  • Điều kiện vay
  • Hồ sơ thủ tục
  • Quy trình thủ tục
  • Nơi cung cấp

Là pháp nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực pháp luật dân sự theo quy định của Pháp luật từng thời kỳ

– Phương thức cho vay: Hạn mức hoặc từng lần
– Thời gian trả chậm của L/C nội địa tối đa bằng thời gian LPBank có thể tài trợ cho phương án L/C và dưới 365 ngày.
– Đồng tiền ký quỹ, phát hành và thanh toán L/C: Đồng Việt Nam.
– Phí phát hành, phí cam kết, phí trả trước UPAS/UPAU L/C nội địa: Áp dụng theo thông báo phí của LPBank từng thời kỳ.
– Giá trị phát hành UPAS/UPAU L/C nội địa: Tối đa 100% giá trị của hợp đồng trừ (-) giá trị thanh toán trả trước của KH cho người bán (nếu có) cộng (+) hoặc (-) dung sai (trong trường hợp hợp đồng có quy định).
– Nguồn tiền thanh toán UPAS/UPAU L/C nội địa: vốn tự có hoặc vốn vay hoặc kết hợp cả 2 để thanh toán
– Tài sản bảo đảm: Tại thời điểm phát hành, UPAS/UPAU L/C nội địa phải được đảm bảo 100% bằng Ký quỹ và/ hoặc TSBĐ khác ngay tại thời điểm phát hành và trong suốt thời hạn của khoản cấp L/C theo quy định của LPBank từng thời kỳ hoặc phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
– Bộ chứng từ giao hàng bao gồm nhưng không giới hạn:
+ Hợp đồng kinh tế/ Phụ lục hợp đồng/ Thỏa thuận mua bán/ Đơn hàng kí kết có quy định điều khoản thanh toán là L/C.
+ Hóa đơn bán hàng
+ Biên bản giao nhận hàng hóa

– Hợp đồng kinh tế/ Phụ lục hợp đồng/Thỏa thuận mua bán/ Đơn hàng kí kết có quy định điều khoản thanh toán là L/C
– Đáp ứng các điều kiện khác theo quy chế cho vay đối với KH của LPBank từng thời kỳ.

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ

Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD LPBank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục cấp tín dụng theo sản phẩm
Bước 2: LPBank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định
Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và thực hiện quy trình phát hành, thanh toán L/C

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan