Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tiền gửi TIỀN GỬI ĐẦU TƯ TỰ ĐỘNG

TIỀN GỬI ĐẦU TƯ TỰ ĐỘNG

Sản phẩm Đầu tư tự động là sản phẩm tiền gửi cho phép điều chuyển số dư tự động từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn vào cuối mỗi ngày để hưởng lãi suất có kỳ hạn khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán đáp ứng được các điều kiện trích chuyển.

 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Đối tượng khách hàng
 • Biểu lãi suất
 • Thủ tục đăng ký
 • Nơi cung cấp
 • Khách hàng tham gia Sản phẩm cần phải mở TKTT tại LPBank và đăng ký nguyên tắc trích chuyển để gửi tiền Đầu tư tự động.
 • Đặc tính sản phẩm:
  + Loại tiền: VND
  + Kỳ hạn: 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng hoặc kỳ hạn khác theo quy định từng thời kỳ
  + Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND hoặc theo quy định từng thời kỳ.
 • Số tiền gửi tối đa: Theo nhu cầu của Khách hàng
 • Lãi suất tiền gửi Đầu tư tự động:
  + Lãi suất trong hạn: Áp dụng lãi suất của sản phẩm tiền gửi thường dành cho Khách hàng là Tổ chức tại thời điểm gửi
  + Lãi sất tất toán trước hạn: Áp dụng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm tất toán.
 • Phương thức trả gốc và lãi: Cuối kỳ/vào thời điểm Khách hàng tất toán trước hạn.
 • Tái tục: Không tái tục
 • Khách hàng có thể tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi trên TKTT với việc gửi tiền tự động hàng ngày (khi đáp ứng chỉ định gửi tiền ban đầu của Khách hàng) mà không cần phải ký kết nhiều Hợp đồng tiền gửi
 • Dễ dàng theo dõi khoản tiền gửi đầu tư tự động thông qua đăng ký nhận thông báo qua email

Khác hàng là tổ chức, doanh nghiệp

 • Lãi suất: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong từng thời kỳ
 • Hồ sơ mở TKTT (trường hợp Khách hàng chưa có TKTT)
 • Thỏa thuận Sản phẩm Đầu tư tự động

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan