Trang chủ Thẻ Hoàn tiền mọi giao dịch khi thanh toán với thẻ LPBank UPI Air Card

Hoàn tiền mọi giao dịch khi thanh toán với thẻ LPBank UPI Air Card

07/12/2023

Từ ngày 29/11/2023 đến ngày 29/02/2024, khách hàng sẽ được hoàn tiền mọi giao dịch khi thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ LPBank UPI Air Card.

Chi tiết chương trình như sau:

1. Nội dung ưu đãi:

– Hoàn 0.1 % giá trị giao dịch tại mọi điểm chấp nhận thanh toán thẻ LPBank UPI Air Card Classic.

– Hoàn 0.2% giá trị giao dịch tại mọi điểm chấp nhận thanh toán thẻ LPBank UPI Air Card Platinum.

– Hoàn thêm 3% giao dịch, tối đa 200.000 VNĐ/tháng khi thanh toán cho Giáo dục và Y tế bằng thẻ LPBank UPI Air Card Platinum.

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng là chủ thẻ LPBank UPI Air Card Classic và Platinum.

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 29/11/2023 đến ngày 29/02/2024.

4. Điều kiện và điều khoản:

– Chỉ áp dụng với các hình thức thanh toán không tiếp xúc, bao gồm: thanh toán QRC (giao dịch bằng QR EMV và QR Barcode, hình thức giao dịch Consumer Presented và Merchant Presented), thanh toán HCE, thanh toán thương mại điện tử.

– Ưu đãi có thể kết thúc sớm khi hết ngân sách khuyến mãi.

– Chỉ áp dụng cashback đối với giao dịch thực hiện tại hệ thống chấp nhận thanh toán thẻ UPI của Ngân hàng khác là thành viên của tổ chức thẻ quốc tế UPI có chức năng cung cấp dịch vụ chấp nhận thanh toán.

– Xem danh sách điểm chấp nhận thanh toán thẻ LPBank UPI Air Card tại đây.

– Không áp dụng cashback cho các giao dịch thanh toán hóa đơn bằng thẻ UPI.

– Hoàn thêm với các giao dịch thanh toán cho Giáo dục và Y tế áp dụng cho khách hàng đã định danh tại quầy và có tổng doanh số giao dịch trong tháng đạt điều kiện.

– Mỗi khách hàng sử dụng thẻ UPI sẽ có 01 tài khoản cashback duy nhất.

– LPBank sẽ chi trả tiền cashback giao dịch đã thực hiện vào ngày T cho khách hàng vào tài khoản Cashback sớm nhất trong ngày T+1.

– Thời gian tối đa để LPBank chi trả tiền cashback là 45 ngày kể từ ngày ghi nhận giao dịch thành công trên hệ thống LPBank. Quá thời hạn trên, cashback giao dịch sẽ bị hủy, đồng thời khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ giá trị giao dịch gốc đã thực hiện.

– Trường hợp giao dịch bị hủy, giá trị giao dịch gốc được hoàn toàn bộ hoặc hoàn 1 phần, LPBank sẽ thu lại toàn bộ giá trị cashback hoặc một phần giá trị cashback tương ứng với giá trị giao dịch gốc được hoàn lại từ tài khoản thanh toán gắn với thẻ ghi nợ UPI sử dụng thanh toán của khách hàng.

– Khách hàng không sử dụng trực tiếp tài khoản Cashback giao dịch. Để sử dụng tiền cashback đã nhận được, khách hàng chuyển tiền cashback từ tài khoản Cashback về tài khoản thanh toán của khách hàng để sử dụng.

– Xem chi tiết thông tin hoàn tiền tại đây.

5. Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin liên quan đến chính sách hoàn tiền, Khách hàng liên hệ với các điểm giao dịch của LPBank gần nhất trên toàn quốc hoặc tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7: 1800 577 758 (miễn phí)/ 024 62 668 668.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *