Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 20-02-2024: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

20-02-2024: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

20/02/2024

Về Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông báo:

1. Thông báo mời họp, vui lòng xem tại đây.

2. Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan