Trang chủ Khách hàng cá nhân Cho vay Cho vay khách hàng cá nhân thông qua Tổ Hưu trí

Cho vay khách hàng cá nhân thông qua Tổ Hưu trí

Sản phẩm “Cho vay Khách hàng cá nhân thông qua Tổ Hưu trí” đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đã nghỉ hưu được hưởng lương hưu và KH mất sức lao động được trả trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của Pháp luật

 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện vay vốn
 • Danh mục hồ sơ
 • Quy trình thủ tục

Khách hàng là người đã nghỉ hưu, được hưởng lương hưu theo quy định của Pháp luật hoặc người mất sức lao động được trả trợ cấp BHXH hàng tháng và là thành viên của Tổ hưu trí có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

 • Loại tiền vay: VND.
 • Mức cho vay: Phụ thuộc vào nhu cầu vay vốn, giá trị định giá TSBĐ và khả năng trả nợ của Khách hàng.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 05 năm và tuổi của Khách hàng tại thời điểm kết thúc khoản vay không quá 75 tuổi.
 • Phương thức cho vay: vay từng lần.
 • Lãi suất: Theo quy định từng thời kỳ của LPBank.
 • Phương thức trả nợ: Trả nợ gốc cố định, lãi theo dư nợ giảm dần, Trả gốc và lãi theo dư nợ gốc ban đầu (add-on), Trả nợ gốc và lãi theo niên kim.
 • Đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách hàng đã nghỉ hưu được hưởng lương hưu và Khách hàng mất sức lao động được trả trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của Pháp luật.
 • Mức cho vay cao.
 • Thời hạn cho vay lên đến 5 năm.
 • Thủ tục vay vốn đơn giản.
 • Khách hàng có thường trú/tạm trú tại Địa bàn cho vay của ĐVKD.
 • Có Quyết định hưởng chế độ hưu trí/Giấy chứng nhận hưu trí/Phiếu lĩnh lương hưu/Thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương chứng minh việc Khách hàng được hưởng lương hưu và/hoặc trợ cấp BHXH theo quy định của Pháp luật.
 • Khách hàng Là thành viên của Tổ hưu trí vay vốn, trong đó Tổ hưu trí vay vốn: Là một tổ chức sinh hoạt của Tổ trưởng và các Cán bộ hưu trí tự nguyện thành lập vay vốn Ngân hàng.
 • Các điều kiện khác theo quy định của LPBank trong từng thời kỳ.
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của LPBank).
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của LPBank trong từng thời kỳ.
 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD LPBank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn.
 • Bước 2: LPBank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định.
 • Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nhận khoản tiền vay giải ngân.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Phương thức tính lãi
Số tiền vay VNĐ
Thời gian vay Tháng
Lãi suất %/năm
Phương thức trả nợ

Sản phẩm liên quan