Trang chủ Khách hàng cá nhân Bảo hiểm CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AN PHÚC HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AN PHÚC HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN

An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện là giải pháp được thiết kế tối ưu dành cho đối tượng khách hàng vừa có nhu cầu hoạch định các kế hoạch tài chính an toàn cho tương lai, vừa có nhu cầu bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình.

  • Đặc tính sản phẩm
  • Quyền lợi Bảo hiểm
  • Đối tượng khách hàng
  • Ví dụ minh họa
  • Thủ tục đăng ký

Tuổi tham gia của người được bảo hiểm: 0 – 60 tuổi
Tuổi tối đa kết thúc thời hạn hợp đồng: 75 tuổi.

Thời hạn hợp đồng: 15 năm

Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

Phí bảo hiểm tối thiểu của cả HĐBH (bao gồm phí bảo hiểm của sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện và của (các) sản phẩm bổ trợ được đính kèm (nếu có)): 10 triệu đồng

Định kỳ đóng phí: Quý/Nửa năm/Năm

1. Quyền lợi bảo vệ:

– Tử vong hoặc TTTBVV trước năm 65 tuổi: nhận giá trị lớn nhất của một trong ba khoản sau và trừ đi các Khoản nợ (nếu có):

+ Số tiền bảo hiểm cộng với Khoản giá trị chênh lệch chia thêm; hoặc

+ Giá trị hoàn lại tại thời điểm phát sinh sự kiện bảo hiểm; hoặc

+ Tổng phí bảo hiểm đã đóng cho sản phẩm này tính đến thời điểm phát sinh sự kiện bảo hiểm.

– Chu toàn hậu sự: ứng trước 10% quyền lợi tử vong thực trả, không quá 30 triệu đồng.

2. Quyền lợi tích lũy:

– Đáo hạn: 100% giá trị hợp đồng trừ đi các Khoản nợ (nếu có).

– Tiền mặt định kỳ: cứ mỗi 3 năm hợp đồng, khách hàng có thể nhận 1 khoản tiền mặt định kỳ để chi tiêu hoặc có thể để lại khoản tiền mặt định kỳ này lại Dai-ichi Life Việt Nam để hưởng lãi hàng tháng. Khoản tiền mặt định kỳ này sẽ bằng tỷ lệ phần trăm, tối đa 15% của tổng phí bảo hiểm chuẩn trong 3 năm hợp đồng gần nhất của sản phẩm.

Tích lũy hiệu quả: Tích lũy và tăng trưởng ổn định với mức lãi suất công bố hấp dẫn cam kết không thấp hơn mức lãi suất đảm bảo tối thiểu (3%/ năm trong 5 năm hợp đồng bảo hiểm đầu tiên, 2%/ năm từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm hợp đồng thứ 10, 1%/ năm trong những năm hợp đồng tiếp theo)

Tất cả các Khách hàng có nhu cầu tham gia Bảo hiểm nhân thọ

Xem chi tiết tại đây

– Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, các biểu mẫu theo quy định hiện hành.

– Bảng minh họa (insight)

– Chứng từ nộp phí bảo hiểm

– Giấy tờ tùy thân

– Giấy khai sinh (đối với trẻ em)

– Hồ sơ sức khỏe (khi cần thiết)

– Các Giấy tờ liên quan theo yêu cầu thẩm định

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan