Trang chủ Khách hàng cá nhân Dịch vụ thanh toán trong nước Dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống điểm giao dịch của VNPost

Dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống điểm giao dịch của VNPost

Dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống điểm giao dịch của VNPost là dịch vụ chuyển tiền từ tiền mặt/tài khoản của khách hàng tại LPBank cho người nhận tại điểm giao dịch của VNPost hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu.

  • Đối tượng áp dụng

  • Đặc điểm – Tiện ích

  • Khách hàng là Cá nhân có nhu cầu chuyển tiền tới người nhận thông qua hệ thống điểm giao dịch của VNPost.
  • Hình thức đa dạng: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  • Người nhận có thể nhận tại điểm giao dịch của VNPost hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu.
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
  • Mức phí dịch vụ ưu đãi: theo biểu phí quy định hiện hành của LPBank.

Sản phẩm liên quan