Trang chủ Khách hàng cá nhân Dịch vụ khác Dịch vụ nạp tiền tài khoản giao thông VETC

Dịch vụ nạp tiền tài khoản giao thông VETC

Là dịch vụ mà LPBank cung cấp cho Khách hàng muốn nạp tiền vào tài khoản giao thông mở tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC).

  • Tiện ích
  • Đối tượng khách hàng
  • Biểu phí
  • Thủ tục đăng ký
  • Giao dịch đơn giản, chính xác
  • Cập nhật số dư tài khoản giao thông ngay khi kết thúc giao dịch tại ngân hàng
  • Chủ động thời gian và địa điểm thanh toán
  • Đa dạng hình thức thanh toán
  • Khách hàng không phải dừng tại các trạm thu phí để nộp phí cầu đường, tiết kiệm thời gian khi tham gia giao thông
  • Khách hàng cá nhân

Miễn phí

Khách hàng cung cấp biển số xe/ số tài khoản giao thông

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan