Tài khoản lưỡng tính

 • Tài khoản lưỡng tính là tài khoản không kỳ hạn VND cung cấp cho Khách hàng đầy đủ tính năng của tài khoản thanh toán và tính năng thấu chi.
 • Sản phẩm được cung cấp tại Chi nhánh/PGD Ngân hàng.
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Hồ sơ đăng ký
 • Nơi cung cấp
 • Khách hàng cá nhân
 • Loại tiền gửi: VND.
 •  Số tiền gửi tối thiểu: Theo yêu cầu của Khách hàng, nhưng không thấp hơn số dư tối thiểu của TKTT theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.
 • Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn.
 • Lãi suất: Lãi suất bậc thang theo số dư cuối ngày trên TKLT.
 • Phương thức trả lãi: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thanh toán tiền lãi vào tài khoản lưỡng tính của Khách hàng vào ngày cuối cùng của tháng.
 • Khách hàng có thể chuyển đổi tài khoản thanh toán sang tài khoản lưỡng tính.
 • Có toàn bộ các tiện ích giống như tài khoản thanh toán.
 • Được hưởng lãi suất bậc thang theo số dư cuối ngày.
 • Được miễn/giảm phí đối với một số dịch vụ như chuyển tiền, nộp/rút tiền…
 • Khách hàng có thể dùng vượt số dư tài khoản với tiện ích thấu chi.
 • CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân.
 • Các giấy tờ khác theo quy định của LPBank.
 • Mẫu “Đề nghị kiêm hợp đồng mở Tài khoản & Sử dụng dịch vụ tài khoản”
 • Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên toàn quốc.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay


Tôi là *:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Sản phẩm liên quan