Thanh toán thương mại

Thanh toán thương mại là dịch vụ đáp ứng nhu cầu thanh toán trong nước của Khách hàng với tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng và đảm bảo tính an toàn cao.

  • Đối tượng áp dụng
  • Đặc điểm - Tiện ích
  • Khách hàng là Cá nhân có nhu cầu thực hiện các khoản thanh toán.
  • Loại tiền tệ áp dụng: VND, USD, EUR, JPY.
  • Mạng lưới giao dịch rộng khắp.
  • Thủ tục đơn giản, thuận tiện.
  • Nhanh chóng, chính xác, an toàn và bảo mật.
  • Mức phí chuyển tiền ưu đãi.
  • Tỷ giá giao dịch cạnh tranh.

Sản phẩm liên quan