Thẻ Hưu trí

 

 • Đối tượng
 • Điều kiện
 • Tính năng
 • Biểu phí và hạn mức
 • Các đối tượng đang trả lương hưu qua tài khoản.
 • Xem các điều kiện, điều khoản phát hành, sử dụng Thẻ Hưu trí của LPBank tại đây.
 • Miễn phí phát hành thẻ.
 • Miễn phí rút tiền tại máy ATM của LPBank và ATM của các Ngân hàng khác trên toàn quốc 1 năm kể từ ngày phát hành thẻ.
 • Miễn phí rút tiền qua máy POS tại các PGDBĐ trên toàn quốc.
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên.
 • Miễn số dư duy trì trong tài khoản và phí quản lý tài khoản trường hợp số dư bình quân nhỏ hơn 50.000 đồng.
 • Miễn phí sử dụng dịch vụ Báo biến động số dư 3 tháng kể từ ngày đăng ký dịch vụ
 • Miễn phí đăng ký sử dụng các dịch vụ Ngân hàng điện tử: SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Bank Plus.
 • Miễn phí thường niên các dịch vụ Ngân hàng điện tử: SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, BankPlus: thời gian 3 tháng kể từ ngày đăng ký dịch vụ.

Xem biểu phí và hạn mức Thẻ Hưu trí tại đây.

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Mạng lưới CN/PGD »

Sản phẩm liên quan