Thu hộ học phí

Là dịch vụ mà LPBank phối hợp với các nhà trường cung cấp hình thức nộp học phí tại quầy giao dịch ngân hàng cho học sinh/sinh viên đang học tập tại trường.

  • Tiện ích
  • Đối tượng khách hàng
  • Thủ tục đăng ký
  • Biểu phí
  • Thủ tục đơn giản, chính xác
  • Chủ động thời gian và địa điểm thanh toán
  • Đa dạng hình thức thanh toán

Học sinh sinh viên (hoặc phụ huynh) đang theo học tại các trường có sử dụng dịch vụ thu hộ học phí của LPBank.

Khách hàng cung cấp mã sinh viên/ GTXM (tùy theo yêu cầu của nhà trường).

Miễn phí

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan