Tiền gửi ký quỹ

 • Tiền gửi ký quỹ của Khách hàng được Ngân hàng chứng thực dưới hình thức hợp đồng ký quỹ.
 • Sản phẩm được cung cấp tại Chi nhánh/PGD Ngân hàng.
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Thủ tục đăng ký
 • Nơi cung cấp
 • Khách hàng cá nhân
 • Lãi suất được giữ cố định trong suốt kỳ hạn gửi.
 • Phần gốc rút ra/tất toán trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút/tất toán trước hạn cho thời gian thực gửi không đủ 1 kỳ hạn hoặc 1 kỳ tái tục (nếu có).
 • Phần gốc còn lại gửi đến cuối kỳ sẽ được hưởng nguyên mức lãi suất đã thỏa thuận giữa ĐVKD và Khách hàng tại thời điểm mở tài khoản.
 • Thời điểm trả lãi:
  – Đối với loại hình có kỳ hạn: Tiền lãi (nếu có) được trả vào cuối kỳ/tại thời điểm Khách hàng tất toán trước hạn.
  – Đối với loại hình không kỳ hạn: Tiền lãi được trả vào ngày cuối tháng hoặc khi tất toán tài khoản.
 • Khách hàng được phép nộp thêm tiền ký quỹ (theo dạng ký phụ lục hợp đồng) để đảm bảo số dư tối thiểu theo quy định.
 • Tái tục: Được phép tái tục.
 • Ký quỹ bảo đảm nghĩa vụ của Khách hàng đối với Ngân hàng.
 • Ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ của Khách hàng đối với Tổ chức/Cá nhân khác theo thỏa thuận của các bên.
 • Khách hàng lựa chọn kỳ hạn gửi chi tiết theo ngày.
 • Rút một phần gốc.
 • Lãi suất được giữ cố định trong suốt kỳ hạn gửi.
 • Khách hàng trực tiếp đến quầy giao dịch, xuất trình giấy tờ xác minh và hoàn thiện mẫu biểu theo quy định của Ngân hàng.
 • Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên toàn quốc.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay


Tôi là *:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Tháng
%/năm

Sản phẩm liên quan