Tiết kiệm bậc thang

 • Là sản phẩm phục vụ các Khách hàng là Cá nhân có số dư tiền gửi lớn, hưởng mức lãi suất tăng dần theo số dư tiền gửi
 • Cung cấp tại các Chi nhánh/ PGD Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên toàn quốc
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Thủ tục đăng ký
 • Nơi cung cấp
 • Khách hàng cá nhân
 • Loại tiền áp dụng: VND, USD
 • Số dư tối thiểu: 100.000.000 VND hoặc 6000 USD
 • Kỳ hạn áp dụng: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng
 • Lãi suất cố định, bậc thang theo mức tiền gửi
 • Hình thức trả lãi: Hàng tháng, hàng quý, cuối kỳ
 • Khách hàng có thể tất toán vào bất kỳ thời điểm nào. Trường hợp tất toán trước hạn Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn
 • Trường hợp không có chỉ định nào khác của Khách hàng, Ngân hàng sẽ tự động nhập lãi vào gốc và chuyển tài khoản tiết kiệm sang kỳ hạn mới tương đương hoặc kỳ hạn thấp hơn liền kề với lãi suất tương ứng áp dụng tại thời điểm tái tục
 • Khách hàng được hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm thường
 • Thủ tục nhanh gọn, tiện lợi
 • Có nhiều kỳ hạn, đáp ứng nhu cầu của Khách hàng
 • Được phép chuyển nhượng/cầm cố/ chiết khấu/chứng minh tài chính
 • Khách hàng được nhận thông báo SMS khi có giao dịch liên quan đến khoản tiền gửi
 • Khách hàng trực tiếp đến quầy giao dịch, xuất trình giấy tờ xác minh và hoàn thiện mẫu biểu theo quy định của Ngân hàng
 • Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên toàn quốc
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Tháng
%/năm

Sản phẩm liên quan