Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiết kiệm Tiết kiệm Hoa trạng nguyên

Tiết kiệm Hoa trạng nguyên

 • Là sản phẩm gửi góp giúp Khách hàng tích lũy được số tiền lớn trong khoảng thời gian dài. Khách hàng có thể gửi gốc nhiều lần vào tài khoản trong suốt kỳ hạn gửi tiền.
 • Sản phẩm được cung cấp tại Chi nhánh/PGD Ngân hàng.
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Thủ tục đăng ký
 • Nơi cung cấp
 • Khách hàng là cá nhân.
 • Loại tiền: VND, USD.
 • Số tiền tối thiểu khi mở sổ tiết kiệm: 500.000 VND hoặc 50 USD.
 • Số tiền tối thiểu mỗi giao dịch tiếp theo:
  – Giao dịch tại quầy: 100.000 VND hoặc 10 USD.
  – Trích chuyển tự động: 500.000 VND hoặc 50 USD.
 • Kỳ hạn đa dạng: 1, 2, 3, 5, 10 năm.
 • Định kỳ gửi tiền: 1, 2, 3 tháng hoặc khi khách hàng có nhu cầu nhưng phải thoả mãn lớn hơn hoặc bằng 30 ngày trước thời điểm đáo hạn của STK.
 • Lãi suất thả nổi.
 • Trả lãi cuối kỳ.
 • Khách hàng có thể tất toán vào bất kỳ thời điểm nào. Trường hợp tất toán trước hạn Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn.
 • Trường hợp không có chỉ định nào khác của Khách hàng, Ngân hàng sẽ tự động nhập lãi vào gốc và chuyển tài khoản tiết kiệm sang kỳ hạn mới tương đương hoặc kỳ hạn thấp hơn liền kề với lãi suất tương ứng áp dụng tại thời điểm tái tục.
 • Không giới hạn số lần gửi góp.
 • Linh hoạt thời gian, phương thức và số tiền gửi.
 • Giúp Khách hàng quản lý nhiều khoản tiền gửi tại các thời điểm khác nhau chỉ với 1 sổ tiết kiệm.
 • Phù hợp với những Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định và có nhu cầu tích lũy.
 • Được phép chuyển nhượng/cầm cố/chiết khấu/chứng minh tài chính.
 • Khách hàng được nhận thông báo SMS khi có giao dịch liên quan đến khoản tiền gửi.
 • Khách hàng trực tiếp đến quầy giao dịch, xuất trình giấy tờ xác minh và hoàn thiện mẫu biểu theo quy định của Ngân hàng.
 • Chi nhánh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên toàn quốc.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Tháng
%/năm

Sản phẩm liên quan